நட்சத்திர படி குழந்தை பெயர் எழுத்துக்கள் பட்டியல்..! Nakshatra Names Starting Letters in Tamil..!
எண் நட்சத்திரம்/ nakshatra names in tamil பெயர் எழுத்து  தொடர் எழுத்து 
1 அசுபதி  சு, சே, சோ, ல செ, சை 
2 பரணி  லி, லு, லே, லோ சொ,சௌ 
3 கிருத்திகை அ, இ, உ, எ ஆ,ஈ 
4 ரோகிணி  ஒ, வ, வி, வு வா வீ
5 மிருகசீரிஷம்  வே, வோ, கா, கி வை வொ
6 திருவாதிரை கு, க, ச, ஞ கூ கா
7 புனர்பூசம்  கே, கோ, ஹ, ஹி கெ கை
8 பூசம்  ஹூ, ஹே, ஹோ, ட கொ கௌ
9 ஆயில்யம் டி, டு, டே, டோ மெ மை
10 மகம்  ம, மி, மு, மெ மா மீ மு
11 பூரம் மோ, ட, டி, டு மொ மௌ
12 உத்திரம்   டே டோ ப பி பா பி
13 அஸ்தம் பூ, ஷ, ந, ட பூ மே
14 சித்திரை  பே, போ, ர, ரி பை பௌ
15 சுவாதி ரு, ரே, ரோ, த தா 
16 விசாகம் தி, து, தே, தோ தூ தை
17 அனுஷம்  ந, நி, நு, நே நா நீ நூ
18 கேட்டை நோ, ய, இ, பூ நே நை
19 மூலம்  யே, யோ, ப, பி பு யூ
20 பூராடம்   பூ, த, ப, டா ஊ எ ஏ
21 உத்திராடம்  பே, போ, ஜ, ஜி ஓ ஒ ஔ
22 திருவோணம்  ஜூ, ஜே, ஜோ, கா க கா கி கீ
23 அவிட்டம் க, கீ, கு, கூ ஞ ஞா கே
24 சதயம் கோ, ஸ, ஸீ, ஸூ தோ தௌ
25 பூரட்டாதி ஸே, ஸோ, தா, தீ நோ நௌ
26 உத்திரட்டாதி து, ச, ஸ்ரீ, ஞ யா ஞ
27 ரேவதி தே,தோ,ச,சி,சா,சீ சா சீ

இன்றைய நாள்

22 - Jun - 2024 ( Saturday )
- - ()

நல்ல நேரம்:காலை:
மாலை:
கெளரி நல்ல நேரம்:காலை:
மாலை:
இராகு :
குளி :
எம :
சந்திராஷ்டமம் :
நட்சத்திரம் :
யோகம் :
திதி :