ஜோதிடம்

ஆயுள் முழுவதுமான பலன்கள்

உங்கள் ஜாதகப்படி வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதற்கு பரிகாரம் இப்படி அனைத்தையும் பற்றிய முழுமையாக சொல்லுவோம்.

கட்டணம் ₹550

உங்கள் ஜாதகப்படி ஆயுள் முழுவதுமான பலன்கள் கொடுக்கப்படும்

வேலை, காதல்/திருமணம், குடும்பம், ஆரோக்கியம்

ராசி, நட்சத்திரம் பொருத்தம்காதலருக்கு மட்டும்

  • என் காதல் வெற்றி பெறுமா?
  • என் காதலுக்கு இரு வீட்டார் சம்மதம் கிடைக்குமா?
  • அப்படி காதல் செய்தால் எங்களுக்கு எதுவும் ஆபத்து இருக்கா ?
  • எப்பொழுது எனக்கு காதல் கல்யாணம் நடக்கும் ?
  • பிரிந்த காதல் சேருமா ?
  • நான் காதலிக்கும் காதலன் / காதலி நல்லவர்களா ?