Aanmiga-sinthanai

sinthanai-26

வாழ்க்கை முடிவற்ற  வாய்ப்புகளைக் கொண்டதாயிருக்கிறது.    நம் அச்சங்கலைக் கடப்பதன் மூலம்     நாம் கற்றுணர முடியுமாயின்,    நம்முடைய இயற்கைத் தன்மையை    நம்மால்  வெளிப்படுத்த  இயலுமாயின்  வாய்ப்புகள   முடிவற்றவைதாம்.